Szanowni Państwo,
Informujemy, iż firma Funmedia Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwem przyjmującym na staż w ramach projektu „Laboratorium biznesu”, który jest współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.